Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) İş bu sözleşmede www.santemorr.com internet sitesinin/sanal mağazasının faaliyetlerini yürüten Yalı Mah. İnönü Cad. No:21 A Akçakoca / DÜZCE adresinde mukim Santemorr İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle “Santemorr” olarak anılacaktır) ve diğer tarafta www.santemorr.com internet sitesine/sanal mağazasına üye olan müşteri sanal mağaza kullanıcısı ("Üye") bulunmaktadır.

2. Sözleşmenin Tanımı

İş bu Sözleşme; Santemorr internet sitesi/sanal mağaza’ nın sahip olduğu internet sitesi www.santemorr.com‘dan üyenin müşteri olarak kullanma şartlarının belirlenmesidir. Bu kapsamda şirket sanal mağazası sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında değişik iletişim servisleri (oylama, hediye paketi siparişi verebilme, duyuru isteme, promosyon bildirisi isteme gibi) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar.

3. Tarafların Yükümlülükleri ve Yetkileri

3.1. Üye, www.santemorr.com internet sitesine üye olurken verdiği tüm bilgilerin yasalar önünde doğru olduğunu, Santemorr'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üye, Santemorr servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorunluluğunun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, Santemorr tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Santemorr’a ait olduğunu, hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtmayacağını kabul eder.

3.2. Üye, Santemorr tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka gerçek ve tüzel kişilere veremez, şifreyi kullanım hakkı kendisine aittir. Bu sebeple doğmuş ve doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili makamlar tarafından Santemorr'ya karşı ileri sürülebilecek tüm taleplere karşı, Santemorr'nın söz konusu kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Santemorr sorumlu olmayacağını bu sözleşme ile beyan eder.Servislerin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi ve dosyalardan Santemorr sorumlu değildir.

3.3. Üye ,www.santemorr.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uygun hareket etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Oluşabilecek tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen üyeyi bağlayacaktır. Üye, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası antlaşmalara aykırı mesaj göndermemeyi, ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kuralına uygun olmasına, diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, söz konusu sitede kullanılan materyalleri başka yerlerde yayımlamamayı, basmamayı, reklam yapmamayı, dağıtmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma gibi faaliyetler bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz. Üye, diğer kullanıcıların verilerine hukuka aykırı olarak ulaşmamayı ve kullanmamayı kabul etmiştir. www.santemorr.com internet sitesi/sanal mağaza yazılım ve tasarımı Santemorr’a ait olup, üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Tüm bunlar ve internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri telif hakkı kapsamında olup, ilgili kanunlarca korunma altındadır.

3.4. www.santemorr.com internet sitesinde/sanal mağazasında üyeler tarafından ileri sürülen şahsi fikir, düşünce, ifade, kullanılan yorum ve düşünceler, üyelerin kendisine aittir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Santemorr'la hiçbir bağlantısı yoktur. Santemorr'un bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve yine üçüncü kişilerin beyan edeceği yorum ve düşünceler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5.Üye, www.santemorr.com internet sitesi/sanal mağaza servislerinin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Santemorr'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

3.6. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan bu maddelerden bir ya da birkaçına aykırı hareket eden üye işbu hukuka aykırı eylemi nedeniyle cezai ve hukuki olarak sorumlu olacak olup, Santemorr’un üyenin bu hukuka aykırı eylemlerinden dolayı herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacaktır. Bu gibi durumlarda Santemorr'un üyeye karşı tazminat hakkı saklıdır.

3.7. Santemorr'un her zaman tek taraflı olarak üyenin üyeliğini iptal etme ve bilgileri silme hakkı mevcuttur. Üye işbu yetkiyi önceden kabul eder. Bu durumda, Santemorr'un hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu doğmayacaktır. Santemorr’un dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceği, üyeliği servis dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunuı ve üyenin kurallara aykırı davrandığında müdahalelerde bulunma hakkı olduğunu üye peşinen kabul eder. Santemorr, mevzuat uyarınca, yetkili makamların talebi üzerine üye bilgilerini paylaşabilecektir.

3.8. Santemorr internet sitesi/sanal mağazaya ilişkin sistemsel sorunların tespiti ve giderilmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik üyelere ait internet servis sağlayıcısın adı ve internet IP adresi, erişilen tarih ve saat, erişilen sayfalar gibi birtakım bilgiler toplayabilir.

3.9. Santemorr’a üye tarafından beyan edilen alım satım ilişkisi kapsamında verilen kişisel veriler, sanal mağaza için gereken uygulamaların yürütülmesi, üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve üyeye özel kampanya, tanıtım, reklam, lansman, anket, davet, promosyon, satış pazarlama ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim KVKK ve aydınlatma metnine uygun olarak işlenir ve sözleşme ilişkilerine istinaden üçüncü kişiler ile paylaşılabilir. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini müşteri hizmetleri çağrı merkezine iletebilir.

3.10. Santemorr internet sitesi/sanal mağazanın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Santemorr internet sitesi/sanal mağazaya girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.11.Santemorr, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal, işlemin kesintiye uğraması, hata, kayıp, silinme, gecikme, bilgisayar virüsü, hırsızlık, izinsiz müdahale, değiştirme veya kullanma hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Kendi kontrolünde olmayan bağlantılardan da sorumlu değildir.

3.12. Santemorr, internet sitesi/sanal mağazaya içerik hizmet ekleme, değiştirme, sona erme  veri silme hakkını saklı tutar. İşbu sözleşmenin ihbara ve ihtara gerek kalmaksızın hükümlerini değiştirebilir ve iptal edebilir. Santemorr, bu hakkı kendi takdirinde olmak üzere yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla dilediği zaman tek taraflı olarak kullanabilir. İşbu üyelik sözleşmesinde değişen hükümler internet sitesi/sanal mağazada yayımlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır.

3.13. Üye işbu üyelik sözleşmesinden doğabilecek Santemorr ticari kayıtlarıyla, internet sitesi veri tabanındaki kayıtlarının, elektronik bilgilerinin bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder. Üye, Santemorr’un yazılı iznini almaksızın haklarını veya yükümlülüklerini temlik edemeyecektir. Taraflardan birinin kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi bu haktan feragat ettiği anlamına gelmez, daha sonra kullanmasını engellemez.

 3.14. Santemorr, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyenin kayıt yaptırırken bildirmiş olduğu kayıtlı elektronik  posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefon numaralarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme ve SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almak istememesi durumunda internet sitesi üyelik bölümünden iptal işlemini gerçekleştirebilecektir. Üye, elektronik posta adresini ve cep telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

4. İşbu sözleşme üye veya Santemorr tarafından üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Santemorr üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5.İşbu üyelik sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu üyelik sözleşmesinden kaynaklanan veya işbu üyelik sözleşmesiyle bağlantılı her türlü ihtilaf İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri/ İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra müdürlüklerinin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

6. 6 (altı) maddeden ibaret işbu üyelik sözleşmesi üye tarafından her bir hükmü okunarak ve tümüyle mutabık kalınarak elektronik (sanal) ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.